An Aibítir

 

Tá seacht nguta in aibítir na Breatnaise – a, e, i, o, u, w agus y.

 

Is féidir a bhfuaim a athrú trí aiceann ar leith a chur orthu: â, á, ê, é, î, ï, ô, û, ŵ, ŷ.

 

Tá litreacha eile san aibítir a chuirtear le chéile le haon fhuaim amháin a chruthú: ch, dd, ff, ng, ll, ph, rh agus th. Do na Breatnaigh, is aon litir amháin gach ceann de na déghraif seo.

Seo í an aibítir ina hiomláine:

 

a
b
c
ch
d
dd
e
f
ff
g
ng
h
i
l
ll
m
n
o
p
ph
r
rh
s
t
th
u
w
y

 

 
Mar a fheictear, níl na litreacha j, k, q, v, xz in aibítir na Breatnaise. Baintear úsáid as an litir j in amanna i bhfocail iasachta ó theangacha eile. I gcás na litreach v, baintear úsáid as f sa Bhreatnais leis an fhuaim chéanna a dhéanamh. Is ionann ff na Breatnaise agus f na Gaeilge.