Athraigh Teanga Athraigh Teanga

Mae'r llyfryn ymadroddion yn cynnwys brawddegau, geirfa ddefnyddiol a ffeiliau sain ar gyfer y rhai sy'n dysgu'r Wyddeleg.

Mae detholiad eang o themâu sy'n amrywio o'r clwb nos i'r ciw pensiwn, ac mae pob adran wedi ei darlunio â lluniau cyfoes, deniadol.

Yn ogystal â hynny, mae gwybodaeth am hanes a diwylliant Iwerddon, gwybodaeth i deithwyr, a manylion am y Wyddeleg ar y We.

i mewn i'r geiriadur i mewn i'r llyfryn